• CYPE
 • Изтегляне

Изтегляне CYPE Software

Изтегляне

Пълна версия 2010.m

Включва:

Инструкции:


1. Изтеглете файла, съдържащ инсталацията на програмите CYPE:
2. Декомпресирайте в произволна папка на хард диска
3. Отворете папката, съответстваща на избрания език
4. Следвайте инструкциите за инсталация на екрана

Изтеглете пълната версия (1,09 GB)

Индекс

Подобрения във версия 2010.l (22.03.2010)

Индекс

CYPECAD. Интегрирани 3Д конструкции

Копира интегрирани 3Д конструкции

 • Описание на опцията
  Тази нова опция служи за създаване на нова интегрирана 3Д конструкция в настоящата група изхождайки от друга такава, предварително въведена в коя да е група. Потребителят може да я открие от меню Задача > интегрирани 3Д конструкции > Копира конструкция.
 • Помощ за прилагането на опцията
  Освен от Помощта в диалога, където е налична опцията, когато потребителят я избере, в долната част на работния плот (под папките Въвеждане колони, Въвеждане греди...) програмата показва стъпките, които трябва да се следват за нейното конкретно приложение.

Завърта интегрирани 3Д конструкции

 • Описание на опцията
  Тази нова опция служи за завъртане на нова интегрирана 3Д конструкция. Потребителят може да я открие от меню Задача > интегрирани 3Д конструкции > Завърта конструкция.
 • Прилагане на опцията
  Завъртането на интегрирана 3Д конструкция може да се извърши по два начина:

  • Посочвайки стойността на ъгъла на завъртане
   • Избор на интегрираната 3Д конструкция за завъртане
   • Избор на центъра на въртене
   • Посочване на ъгъла на завъртане
  • Графично, посредством помощни точки
   • Избор на интегрираната 3Д конструкция за завъртане
   • Избор на центъра на въртене
   • Избор на помощна точка
   • Избор на произволна точка от правата, свързваща центъра на въртене с бъдещото положение на избраната помощна точка.
  Центъра на въртене и помощната точката не е задължително да бъдат точки от конструкцията.
 • Помощ за прилагането на опцията
  За да се улесни прилагането на опцията, програмата разполага със следните улеснения:

  • Икона Help iconот диалога
   Помощта в диалога, където е налична опцията.
 • Помощ стъпка по стъпка
  Когато потребителят избере опцията, програмата посочва в долната част на работния плот (под папките Въвеждане колони, Въвеждане греди...) стъпките, които трябва да се следват за правилното и приложение.

  • Предварителен изглед на новото положение на конструкцията
   Програмата показва новото положение на интегрираната 3Д конструкция, при движението на мишката след избора на помощната точка и преди да се избере бъдещото положение на същата.
 • Завъртане на хоризонталните товари
  Ако има хоризонтални товари, например от вятър, програмата анализира и управлява тяхното завъртане, едновременно със завъртането на интегрираната 3Д конструкция. Програмата иска потвърждение от потребителят за различните въздействия върху конструкцията в зависимост от това дали те са включени в съчетания, които се използват и в други интегрирани 3Д конструкции или в задачата от CYPECAD:

  • Хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще бъде завъртяна, действат в неизползвани от други интегрирани 3Д конструкции съчетания или от задачата от CYPECAD
   В този случай, програмата иска от потребителят да избере комбинацията на тези съчетания по между им и с други хоризонтални товарни съчетания от същия вид (например вятър) който може да има в конструкцията от CYPECAD или в други интегрирани 3Д конструкции. По подразбиране програмата ги анализира, като независими съчетания т.е., които не действат едновременно една с друга.
  • Хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще бъде завъртяна, действат в използвани от други интегрирани 3Д конструкции съчетания или от задачата от CYPECAD
   програмата иска от потребителят да избере една от следните възможности:

   • Поддържа хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще се завърта в съчетанията, в които участват за да се ревизира впоследствие тяхната валидност.
   • Прилага хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще се завърта в нови допълнителни съчетания, създадени автоматично от програмата.
   И в двата случая, програмата показва след това диалога, където може да се комбинират съчетанията, така както го прави, когато товарите на интегрираната 3Д конструкция, която ще се завърта са от съчетания неизползвани от други интегрирани 3Д конструкции или от задачата от CYPECAD.

Фиксира интегрирани 3Д конструкции

 • Описание на опцията
  Тази нова опция служи за фиксиране на интегрирана 3Д конструкция. Фиксирането на конструкцията се състои от едно преместване и едно завъртане. Потребителят може да я открие в меню Задача > интегрирани 3Д конструкции > Фиксира конструкция.
 • Прилагане на опцията
  Фиксирането на интегрирана 3Д конструкция се извършва чрез избора на две помощни точки и посочването на новото им положение. Помощните точки не е задължително да принадлежат на конструкцията. Фиксирането се извършва по следния начин:

  • Избор на интегрираната 3Д конструкция за фиксиране
  • Избор на първата помощна точка
  • Избор на новото положение на първата помощна точка
  • Избор на втората помощна точка
  • Избор на произволна точка от правата, която свързва новите положения на помощните точки
 • Помощ за прилагането на опцията
  За да се улесни прилагането на опцията, програмата разполага със следните улеснения:

  • Икона Help icon от диалога
   Помощта в диалога, където е налична опцията.
  • Помощ стъпка по стъпка
   Когато потребителят избере опцията, програмата посочва в долната част на работния плот (под папките Въвеждане колони, Въвеждане греди...) стъпките, които трябва да се следват за правилното и приложение.
  • Предварителен изглед на новото положение на конструкцията
   Програмата показва новото положение на интегрираната 3Д конструкция, при движението на мишката след избора на втората помощна точка и преди да се избере бъдещото положение на същата.
 • Завъртане на хоризонталните товари
  Тъй като фиксирането на една интегрирана 3Д конструкция се състои от едно преместване и от едно възможно завъртане, при наличието на хоризонтални товари, каквито могат да бъдат товарите от вятър, програмата анализира и управлява завъртането им, заедно с това на интегрираната 3Д конструкция ако фиксирането води до завъртане на конструкцията. Програмата иска потвърждение от потребителят за различните въздействия върху конструкцията в зависимост от това дали те са включени в съчетания, които се използват и в други интегрирани 3Д конструкции или в задачата от CYPECAD:

  • Хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще бъде завъртяна, действат в неизползвани от други интегрирани 3Д конструкции съчетания или от задачата от CYPECAD
   В този случай, програмата иска от потребителят да избере комбинацията на тези съчетания по между им и с други хоризонтални товарни съчетания от същия вид (например вятър) който може да има в конструкцията от CYPECAD или в други интегрирани 3Д конструкции. По подразбиране програмата ги анализира, като независими съчетания т.е., които не действат едновременно една с друга.
  • Хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще бъде завъртяна, действат в използвани от други интегрирани 3Д конструкции съчетания или от задачата от CYPECAD
   програмата иска от потребителят да избере една от следните възможности:

   • Поддържа хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще се завърта в съчетанията, в които участват за да се ревизира впоследствие тяхната валидност.
   • Прилага хоризонталните товари на интегрираната 3Д конструкция, която ще се завърта в нови допълнителни съчетания, създадени автоматично от програмата.
   И в двата случая, програмата показва след това диалога, където може да се комбинират съчетанията, така както го прави, когато товарите на интегрираната 3Д конструкция, която ще се завърта са от съчетания неизползвани от други интегрирани 3Д конструкции или от задачата от CYPECAD.

Метал 3Д и интегрирани 3Д конструкции в CYPECAD

 • Правоъгълно бетонно сечение с променлива величина
  В Метал 3Д и интегрирани 3Д конструкции в CYPECAD потребителят може да въвежда правоъгълни бетонни пръти с променлива височина, които са добавени към кръглите и правоъгълните бетонни сечения с постоянна височина, които можеха да се въвеждат с предните версии.

Други версии

 

©CYPE Bulgaria - БЪЛГАРИЯ - тел.:(+359) 2 42 65 005 - (+359) 886 439 699
Начало | CYPE | Продукти | Пишете ни
Испански | Френски | италиански | Испанcки-Мексико | Португалски | Английски | Други дистрибутори
CYPE. Софтуер за Архитектура, Инженерство и Конструкция